NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

2. Etapa modernizácie - výmena výťahového stroja

Výmena starého pohonu za nový vrátane výmeny nosných prvkov – nosných lán, obmedzovača rýchlosti a pod.

Je možné repasovať starý výťahový stroj alebo kúpiť nový. Uprednostňujeme však obstaranie nového výťahového stroja.

  • Jednorýchlostný výťahový stroj – doplniť rozvádzačom s frekvenčným meničom
  • Dvojrýchlostný výťahový stroj – môže byť doplnený adaptérom alebo rozvádzačom s frekvenčným meničom
Na obrázkoch sa nachádza pôvodný dvojrýchlostný výťahový stroj S4 na výťahoch TONV 500kg a nové výťahové stroje OTIS 160VAT, ALBERTO SASSI MODY a GEKO.

Nové výťahové stroje: ponúkame montáž nových výťahových strojov ako je stroj OTIS 160VAT alebo ALBERTO SASSI. Každý zo strojov je možné zapojiť buď na mikrospínačový adaptér alebo na rozvádzač s frekvenčným meničom. Napríklad výťahový stroj 160VAT zapojený na mikrospínačový adaptér. Stroj využíva na spomaľovanie svoje dve rýchlosti. Druhý príklad - výťahový stroj ALBERTO SASSI zapojený na rozvádzač s frekvenčným riadením. Stroj zrýchľuje zo stanice a spomaľuje do stanice plynulo vďaka frekvenčnému riadeniu.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerStaré výťahové stroje: prvý výťahový stroj je pôvodný stroj S4 pre TONV 500kg a druhý výťahový stroj je stroj S3 pre výťah 250 kg.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ALBERTO SASSI - Nový výťahový stroj s dvojčinnou brzdou, bez azbestového obloženia, s trvalou olejovou náplňou a špeciálnym motorom pre frekvenčné riadenie otáčok pri rozjazde a zastavovaní výťahu vykazuje stály točivý moment, čo sa priaznivo prejavuje na komforte jazdy a presnom zastavení výťahu v stanici. Odstránením pôvodného betónového základu stroja a jeho nahradením ľahkým antivibračne uloženým rámom dôjde k celkovému odľahčeniu stropného panelu šachty a podstatnému zníženiu hluku a chvenia spôsobeného vibráciami stroja. Celý stroj váži do 200 kg. Stroje SASSI sú navrhnuté pre rôzne nosnosti výťahu, pri rýchlosti 0,7 až 1,0 m/s. Príkon motora je podľa nadstavených parametrov podľa typu. Prevádzka výťahu s týmto novým strojom znižuje energetickú náročnosť prevádzky o 48% oproti pôvodnému stavu.

Výťahové stroje od spoločnosti OTIS
  • Pre výťah 250 a 320 kg - dvojrýchlostný výťahový stroj 140VAT
  • Pre výťah 500 kg – dvojrýchlostný výťahový stroj 160VAT
Stroje sú s dvojčinnou brzdou, bez azbestového obloženia, s trvalou olejovou náplňou, uložené na vlastnom ráme. Stroj 160VAT má hmotnosť cca 450 kg vrátane rámu.