NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Čiastočné úpravy

Sú určené pre zákazníkov, ktorí majú zachovalý a pojazdný výťah a majú záujem o kvalitnejšie a spoľahlivejšie riadenie výťahu, krajší vzhľad kabíny a nechcú investovať do opráv zastaraných reléových rozvádzačov, kabín a ovládačov.
    Možnosti výmeny:
  • Výmena reléového rozvádzača za mikroprocesorový adaptér
  • Výmena starého pohonu za nový - súčasne sa odporúča výmena nosných prvkov – nosných lán
  • Výmena stien výťahovej kabíny (do pôvodného rámu) so zrkadlom a madlom (podľa želania zákazníka).
  • Montáž aických kabínových dverí
  • Výmena kabínového ovládača s potvrdením voľby podsvietením a s alebo bez digitálneho ukazovateľa polohy a smeru jazdy, vrátane novej elektroinštalácie v kabíne a výmeny visiacich káblov
  • Výmena šachtových privolávačov s potvrdením voľby podsvietením a s alebo bez polohovej signalizácie a ukazovateľom smeru jazdy - obnáša doplnenie elektroinštalácie v šachte výťahu k novým ovládacím prvkom