NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Bleskozvody - ponuka služieb

Bleskozvody sú dôležitou súčasťou výškových budov, preto je potrebné im venovať tiež náležitú pozornosť. Obhliadkami bleskozvodov zisťujeme súlad prípadne nesúlad prevedenej bleskozvodovej sústavy s STN. V prípade nevyhovujúcej bleskozvodovej ochrany navrhujeme opatrenia vedúce k zlepšeniu vodivosti (zníženiu odporu) a zvýšeniu ochrany bytového domu (objektu) pri zásahu bleskom. Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov (revízie) je potrebné vykonať každých 5 rokov v zmysle STN. Okrem vydania revíznej správy vykonávame aj porevízne opravy a rekonštrukcie bleskozvodov.
  • Obhliadky bleskozvodov
  • Rekonštrukcie blezkozvodov
  • Revízie a porevízne opravy
Správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu