NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Elektro - ponuka služieb

Poskytujeme širokú paletu služieb v oblasti elektroinštalácií od suterénu až po strechu, od slaboprúdových zariadení až po silnoprúdové do 1000 V. Bytovým domom, ktoré majú s nami uzavreté zmluvy, poskytujeme bezplatnú NON-STOP havarijnú a poruchovú službu.