NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

O nás

výťah Sme elektro - výťahárska spoločnosť, ktorej hlavným a dlhodobým predmetom činnosti je montáž, rekonštrukcie a servis elektroinštalácie a výťahov. V tejto oblasti poskytujeme komplexné služby jednotlivcom, firmám a bytovým domom. Ste pre nás dôležití a sme radi, že ste navštívili práve našu internetovú stránku. Potešíme sa, aj Vašej osobnej návšteve u nás.
Spoločnosť EL.VY.S. Poprad, s.r.o. pôsobí na trhu od januára 2004. Jej korene však siahajú do novembra 2000, kedy majitelia spoločnosti pôsobili na trhu ako samostatne zárobkovo činné osoby a vykonávali servisnú činnosť v oblasti elektroinštalácií a výťahov pre bytové domy pod správou OSBD Poprad. Z dôvodu rozšírenia portfólia bytových domov v roku 2003, sa zmenila právna forma na spoločnosť s ručením obmedzeným pričom od januára 2004 vystupuje spoločnosť pod názvom EL.VY.S. Poprad, s.r.o.
EL.VY.S. Poprad, s.r.o. patrí medzi menšie firmy so záujmom o dôveru zákazníkov. Dlhoročné bohaté skúsenosti najmä majiteľov spoločnosti, ale tiež aj zamestnancov, umožnili spoločnosti rýchlo sa etablovať v popradskom regióne. Podnikateľské aktivity spoločnosti sú orientované výhradne na elektroinštalácie a servis výťahov. EL.VY.S. Poprad, s.r.o. si v oblasti výťahov našiel svoje stabilné miesto, medzi spoločnosťami ako sú Schindler, OTIS, Šoltýs výťahy a pod. Zaoberáme sa montážou elektroinštalácie, jej opravou a rekonštrukciou vrátane vykonávania revízií a porevíznych opráv. V oblasti výťahov sa zaoberáme zabezpečovaním komplexného servisu vrátane zaistenia havarijnej služby 24 hodín denne, modernizáciou a rekonštrukciou výťahov.