NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Cieľ spoločnostivýťah Cieľom podnikania spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s elektroinštaláciami a s prevádzkou výťahov, u výťahov od ich servisovania počas celej doby životnosti až po generálne opravy, rekonštrukcie a modernizácie podľa prianí zákazníka.
Naším prianím je, aby kvalitné služby dobre reprezentovali prácu celej spoločnosti a boli zárukou k dlhodobým partnerským vzťahom.
Základnou orientáciou spoločnosti je byť spoločnosťou zameranou na zákazníka a zákaznícky servis a konkurencie schopnou v oblasti svojho podnikania. V tejto súvislosti je stanovená politika vyjadrená v hlavných cieľoch:
  Vo vzťahu k zákazníkom:
 • Udržať súčasných zákazníkov a získať nových
 • Poznať skutočné potreby a požiadavky našich zákazníkov
 • Na základe interpretácie potrieb, prianí a požiadaviek zákazníka vykonávať odborný a kvalifikovaný servis v súlade s platnými normami
 • Poskytovať vysokú a stabilnú kvalitu služieb
 • Zvyšovať mieru spokojnosti zákazníkov a starostlivosť o nich
 • Vytvárať konkurenčné výhody a vyššie hodnoty v porovnaní s konkurenciou
 • So zákazníkmi viesť úprimnú a otvorenú komunikáciu pri presadzovaní predností našich služieb, aby rozhodnutie zákazníka pre EL.VY.S. Poprad, s.r.o. bolo dobrým rozhodnutím pre jeho budúcnosť
  Vo vzťahu k zamestnancom:
 • Zvyšovať úroveň ich kvalifikácie
 • Vzájomnou komunikáciou prehlbovať vzťah a spolupatričnosť k spoločnosti. Základom spoločnosti je odborne zdatný, stabilizovaný a spokojný kolektív pracovníkov.
 • Vytvoriť podnikovú kultúru vyznačujúcu sa dôverou a súčinnosťou medzi zamestnancami
 • Dôverovať svojim zamestnancom
  Vo vzťahu k spoločnosti:
 • Rozvíjať a zlepšovať zavedený systém
 • Vykonávať kvalitný servis, ktorý bude z pohľadu zákazníka najvyhľadávanejší a ktorý bude prezentovaný rastúcim záujmom o naše služby
 • Podporovať samostatné a zodpovedné jednanie zamestnancov
 • Zlepšovať efektivitu a účinnosť procesov