NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Zázemievýťah Sídlo spoločnosti a technické zázemie sa nachádza v priestoroch na ulici Ludvíka Svobodu v Poprade na sídlisku JUH oproti novému kostolu v polyfunkčnej farebnej radovej zástavbe.
Spoločnosť disponuje kompletným strojným a prístrojovým vybavením pre servisnú a opravárenskú činnosť a tiež pre vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a výťahov. Sklad je podľa potreby dopĺňaný náhradnými dielmi za najpriaznivejšie ceny, priamo od výrobcov. Tým vieme zaistiť celkové pokrytie s nižšími cenami materiálu pre služby vykonávané našou spoločnosťou.
Máme k dispozícii priestory pre dielenskú údržbu, sklad, kancelárske priestory a priestory pre zamestnancov. Našimi pracovníkmi zaisťujeme servis výťahov a elektroinštalácie bytovým domom v Poprade a okolí na zmluvnom základe a podľa požiadaviek aj jednotlivcom a firmám. Našimi zákazníkmi sú predovšetkým bytové domy pod samostatnou správou ako SVB, niektoré SVB pod správou E-BYT, HRAD, VHB Správa bytov, Real Partner a všetky bytové domy pod správou OSBD Poprad.