NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Domové prístupové systémy DEK a BES od spoločnosti

Naša spoločnosť je priekopníkom v zavádzaní tohto systému v Poprade. Systém dotykových kľúčov DEK sme ako prví začali v Poprade montovať v roku 2005. Prvým našim pilotným projektom v Poprade bol bytový dom V9. Následne sa zoznam bytových domov s nami zavedeným systémom dotykových kľúčov DEK rozšíril na súčasných 39 vchodov.
Dotyková plocha Farby svietiacich led Farby svietiacich led na dotykovej ploche - zelená Farby svietiacich led na dotykovej ploche - červená
Systém DEK - dotykový elektronický kľúč
Tento systém vyniká jednoduchosťou pri manipulácii a spoľahlivejšou ochranu proti zneužitiu. Primárnym podnetom pre jeho vznik bola snaha výrobcu systému zabrániť nepovolaným osobám vstup do chráneného objektu a naopak, umožniť čo najjednoduchší vstup osobám, ktoré na to majú oprávnenie.
DEK - dotykový elektronický kľúč (alebo inak čipový kľúč) založený na iButton technológii s kovovým identifikačným čipom je veľmi malej veľkosti, má vysokú tepelnú a mechanickú odolnosť. Čip je osadený v plastovom prívesku, ktoré je možné pripevniť ku kľúčenke. Každý čip obsahuje celosvetovo unikátne identifikačné číslo, ktoré slúži k presnej identifikácii užívateľov a je chránený pred akýmkoľvek kopírovaním.
Systém DEK nahrádza používanie klasických kľúčov a kódových zámkov a zároveň rieši problémy s upchatými zámkovými vložkami, zaseknutými či zlomenými kľúčami, či nefunkčným kódovačom. Dotyková plocha a operačno- pamäťová jednotka sa inštalujú priamo do tlačidlového tabla, alebo na iné miesto v blízkosti dverí s elektrickým zámkom, ktorý je potrebné ovládať. Pre vstup do objektu je nevyhnutný fyzický kontakt medzi dotykovým elektronickým kľúčom a dotykovou plochou.
DEK kľúče - farby
    Výhody systému DEK
  • Systém je kompatibilný s klasickým prístupovými systémami.
  • DEK je chránený proti kopírovaniu, pri jeho strate nie je potrebné vymieňať zámkovú vložku.
  • Stratený alebo odcudzený DEK sa vyradí z databázy, čím sa znemožní jeho ďalšie používanie. Pokiaľ by majiteľ svoj DEK znovu našiel, je možné tento DEK opätovne zaregistrovať a používať ho ako predtým.
  • Jeden DEK môže byť zaregistrovaný vo viacerých "dverách", čo znamená, že s jedným DEK kľúčom je možné vstupovať do viacerých budov alebo miestností. To môže byť riešením pre vstup do budov pre doručovateľov, údržbárov, upratovačky a pod. Systém je akceptovateľný aj zo strany Pošty SR.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zvončekové tablo KARAT s čítačkou a kamerou
Systém BES - bezkontaktný elektronický systém

Bezkontaktný elektronický systém BES je v podstate ďalšie vývojové štádium systému dotykových kľúčov DEK. Je založený na RFID technológii upravenej pre požiadavky kontroly a identifikácie osôb pri vstupe a výstupe z objektu. Systém tiež ponúka možnosť komplexného zabezpečenia prístupu do objektu kontrolovateľného z jedného bodu. BES je prístupový systém s protokolom Wiegand využívajúci bezkontaktné identifikačné prvky pre kontrolu a ovládanie prístupu do chráneného priestoru. Namiesto dotykových kľúčov sa v tomto systéme využívajú bezkontaktné prívesky.

Tento systém nepoužíva dotykovú plochu, ale čítacie zariadenie. Čítacie zariadenie môže byť samostatné vandaluvzdorné ACCESS 7A alebo v prevedení KARAT (antika medená alebo strieborná), ktoré môže byť súčasťou zvončekového tabla KARAT alebo uzamykateľné, samostatne zapustené pod omietku. So systémom BES je možné využiť aj kódovač pre zvýšenie bezpečnosti vstupu, ktorý môže byť súčasťou čítačky ACCESS 7A alebo samostatný.

čítačka ACCESS 7A čítačka ACCESS 7A s klávesnicou kódovača čítačka KARAT antika medená neuzamykateľná čítačka KARAT antika strieborná uzamykateľná bezkontaktné prívesky zelený a modrý samostatný kódovač

Systém dotykových kľúčov DEK a tiež bezdotykových príveskov BES Vám vieme zapojiť tým najjednoduchším spôsobom, zabezpečujúcim jednoduchú kontrolu vstupu do objektu v kombinácii s elektromechanickým zámkom a výstupom z objektu jednoduchým zatlačním kľučky alebo na výstupné tlačítko, alebo s výstupom na výstupné tlačítko v kombinácii s elektromagnetickými zámkami alebo zámkom so západkou. Systém je možné rozšíriť o kontrolu a monitoring vstupu a výstupu z objektu pomocou počítača alebo kamerového systému.

Pri rozhodovaní o nových dverách a montáži DEK alebo BES sa vždy príďte najskôr poradiť! Predídeme tak možným komplikáciám.