NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Digitálny dvojvodičový systém DDS

kábel Výnimočnosť dvojvodičového systému spočíva v tom, že všetky domáce telefóny a elektrické vrátniky sú navzájom prepojené dvoma vodičmi. Tým je dosiahnutý vyšší komfort pri bežnom užívaní. Veľkým prínosom je zavedenie akustickej signalizácie spojovacích procesov, pomocou ktorej má užívateľ okamžitú informáciu o stave systému, ako aj funkcia interkomu. Dvojvodičový systém je vhodný pre domy hromadnej bytovej výstavby (pre max. počet 120 DT, kde prináša možnosť jednoduchej komunikácie napr. medzi domovníkom a nájomníkmi (prípadne medzi jednotlivými nájomníkmi). Využitím interkomu tak môžu komunikovať z pohodlia svojho bytu, bez potreby osobného stretnutia, bez použitia plateného telefónneho spojenia. Systém nájde uplatnenie aj v administratívnych budovách s väčším počtom firiem, ktoré nemajú medzi sebou vybudovanú spoločnú pobočkovú ústredňu.
  Podľa prevedenia - dizajnu (dodávajú sa ako skladačka):
 • DDS FILIP US KARAT
 • DDS FILIP GUARD
  Podla spôsobu voľby:
 • kódová voľba - má iba číselnú kódovú klávesnicu - využíva 3-miestne kódy pre vyzvonenie telefónu.
 • priama voľba - počet tlačidiel sa rovná počtu účastníkov.
DDS FILIP US KARAT
 • Kódová voľba
 • KARAT - modul s číselnou klávesnicou podsvietenou KARAT - modul s číselnou klávesnicou osvetlenou ledkou z ľavého horného rohu KARAT - modul s menným zoznamom KARAT antika medená - elektrický vrátnik s číselnou klávesnicou a menným zoznamom KARAT antika medená - elektrický vrátnik s číselnou klávesnicou
  KARAT antika strieborná - elektrický vrátnik s číselnou klávesnicou a menovkou
 • Priama voľba
 • KARAT - elektrický vrátnik s dvoma podsvietenými menovkami KARAT - menovkový modul s 8 podsvietenými menovkami KARAT horizontálne antika medená - elektrický vrátnik s 2 menovkami KARAT vertikálne antika strieborná - elektrický vrátnik so 17 menovkami KARAT antika medená - elektrický vrátnik s 26 menovkami
DDS FILIP GUARD
 • Kódová voľba
 • GUARD - elektrický vrátnik s číselnou klávesnicou GUARD - menovkový modul GUARD - zvončekové tablo s klavesnicou a menovkami
 • Priama voľba
 • GUARD - elektrický vrátnik so 7 menovkami GUARD - elektrický vrátnik s 22 menovkami GUARD - elektrický vrátnik zapojený so 72 účastníkmi
Domáci telefón DT93
Digitálne audio telefóny sú dostupné v dizajne DT93 a ELEGANT
  Výhody dvojvodičového systému
  Domáci telefón elegant
 • jednoduchá inštalácia (len dva vodiče)
 • interkom
 • zábrana odpočúvania
 • funkcia bytového zvončeka
 • štyri domáce telefóny v byte
 • priama alebo kódová voľba
 • osem elektrických vrátnikov v systéme a ich aické rozpoznanie pre otvorenie
 • zvukové informácie o prevádzke systému
 • rozličné vyzváňanie podľa pôvodu vyzvonenia
 • voľba iného DT pomocou 6 číslicových tlačidiel
 • základná dĺžka hovoru DT-EV 30 s, DT-DT 60 s
 • upozornenie tónom pred uplynutím doby 30/60 predĺženie hovoru o ďalších 30/60
Nutné!
Spolu s digitálnym zvončekovým tablom je potrebné vymeniť všetky pôvodné analógové domáce telefóny v bytovom dome z dôvodu ich vzájomnej nekompatibility. Analógový telefón nespolupracuje s digitálnym systémom. Káblové rozvody môžu zostať pôvodné.
  Elektrický vrátnik
 • nastaviteľná doba zopnutia el.zámku
 • zápustná aj povrchová montáž
 • tónová akustická signalizácia spojovacieho procesu (voľná linka, vyzváňanie, obsadenie, porucha)
 • akustická signalizácia stlačeného tlačidla
 • spojovacie tóny podobné spojovacím tónom známym z verejnej telefónnej siete