NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Analógový audio systém DDZ

Domáce dorozumievacie zariadenie analógové sa využíva na hovorovú komunikáciu medzi elektrickým vrátnikom alebo tlačidlovým tablom inštalovaným pri vchode do budovy a domácim telefónom umiestneným v kancelárii/byte.
Domáci telefón Elegant Domáci telefón DT93
    Podľa prevedenia - dizajnu:
  • DDZ KARAT
  • DDZ GUARD
  • DDZ TT85

Domáci telefón je zariadenie umožňujúce hovorové spojenie s elektrickým vrátnikom resp. tlačidlovým tablom a je vybavené tlačidlom pre ovládanie elektrického zámku. Podľa typu telefónu a počtu tlačidiel je možná komunikácia aj medzi max 8 telefónmi, čo však vyžaduje natiahnutie väčšieho počtu káblov ku každému telefónu.

    Dizajny analógových systémov:
  • domáce telefóny montujeme v dizajne ELEGANT a DT93
  • analógové eletrické vrátniky a tlačidlové tablá montujeme v dizajnoch: US KARAT, GUARD a TT85
Pozor!
Pri výmene analógového zončekového tabla je dobré vymeniť staré domáce telefóny za nové. Staré domáce telefóny síce fungovať budú, avšak jedná sa o staré telefóny, ktoré spôsobujú väzby v systéme a narušujú čistotu zvuku všetkým susedom! Pri montáži sa predpokladá, že každý telefón je napojený 5-timi funkčnými vodičmi.
KARAT
KARAT  horizontálne antika medená - elektrický vrátnik s 2 menovkami KARAT vertikálne antika strieborná - elektrický vrátnik so 17 menovkami KARAT antika medená - elektrický vrátnik s 26 menovkami KARAT horizontálne antika medená - elektrický vrátnik s 8 menovkami a kódovačom
GUARD
GUARD - elektrický vrátnik so 7 menovkami GUARD - elektrický vrátnik s 22 menovkami GUARD - elektrický vrátnik zapojený so 72 účastníkmi
TT85
TT85 - elektrický vrátnik s 2 menovkami TT85 - elektrický vrátnik so 7 menovkami TT85 - elektrický vrátnik zapojený s 32 účastníkmi TT85 - elektrický vrátnik zapojený so 7 účastníkmi a kódovačom