NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Príklady modernizovaných výťahov - bytový dom POHĽAD

V bytovom dome POHĽAD prebehla neplnohodnotná modernizácie a to len obloženie stien kabíny, čo má len estetickú funkciu a výmena kabínového tabla.

Obrázky z bytového domu POHĽAD.